Zlínský kraj chce navýšit objem veřejné dopravy v regionu
Zlínský kraj chce navýšit objem veřejné dopravy v regionu

Zlínský kraj – Na základě doporučení dopravních expertů dala Rada Zlínského kraje souhlas s přípravou veřejné zakázky, kde se navýší počet vlakových kilometrů o 1,4 milionu za rok, tedy na 4,9 milionu kilometru za rok. Stejně tak dojde k navýšení o 3,3 milionu km u autobusové dopravy , tedy za rok najedou ve Zlínském kraji autobusy 25 milionů km. Cílem je, aby od roku 2019 byla zajištěna dopravní obslužnost rovnoměrně na území celého kraje a byly vytvořeny podmínky pro zastavení negativního trendu úbytku cestujících.
   „Dosáhnout chceme toho, aby byl systém veřejné dopravy natolik atraktivní, že ho využijí i ti cestující, kteří jsou svobodní ve volbě dopravního prostředku, to znamená držitelé řidičského průkazu a vlastníci osobního automobilu, a nikoli pouze ti, kteří nemají jinou možnost, například školní mládež. Největší potenciál pro veřejnou dopravu leží v oblasti pravidelné dojížďky obyvatel. Musíme také reagovat na vládou schválené rozšíření slev pro studenty a důchodce, což vyvolá nárůst cestujících. Odhady hovoří až o 30 %,“ vysvětlil náměstek hejtmana Zlínského kraje Pavel Botek, zodpovědný za oblast dopravy.
   V rámci přípravy provozní koncepce na železnici spojené s novým smluvním uspořádáním od roku 2019 se bude kraj snažit zejména o zkvalitnění nabídky a posilování přepravních špiček ve směrech silné dojížďky: např. Kroměříž–Zlín, Zlín-Přerov, Zlín–Uherské Hradiště-Veselí nad Moravou, Valašské Meziříčí–Vsetín apod. Koncepce je přitom připravována tak, aby železniční přepravu v kraji bylo možno provozovat se stávajícím počtem vozidel (anebo pouze s jejich minimálním nárůstem), tedy aby veškerý nárůst dopravního výkonu proběhl díky zvyšování produktivity vozidel a personálu. Kraj bude poptávat takové kvalitativní změny v parametrech vozidel (např. klimatizace, nízkopodlažnost), aby byla regionální železniční doprava pro cestující přitažlivá.
   Co se týká veřejné autobusové dopravy, navrhované jízdní řády předpokládají nárůst objemu dopravy o zhruba 20 %, a to i přes částečné omezení dopravy tam, kde bude páteřní dopravou železnice. Při analýze současné situace bylo zjištěno, že dochází k poměrně velkému omezení dopravy o školních prázdninách, není řešena komplexně doprava na všechny směny do průmyslových podniků a některé obce jsou dnes bez víkendové dopravy. Zcela chybí pravidelné páteřní rychlé spoje mezi důležitými městy (např. Vsetín–Zlín), čímž je veřejná doprava nekonkurenceschopná individuálnímu automobilismu.
   V této souvislosti kraj hodlá nastavit nové smluvní vztahy s dopravci. Dnes má dopravce zpravidla jednu nákladovou cenu za 1 km. Ta je však složena z několika položek, z nichž některé vůbec nezávisí (nebo závisí jen částečně) na objemu kilometrů, které kraj objednává (například odpisy vozidel, správní režie, náklady na opravy, provoz dílen atd.). Některé jednotkové položky na 1 km jsou tak při větším objemu kilometrů nižší. Další možnosti úspor se nabízí nasazením menších vozidel, které mají menší spotřebu a nižší pořizovací náklady.
   „Ze zkušeností nejen z České republiky je zřejmé, že pokud objednatel aktivně převezme organizaci dopravy, a to jak samotné jízdní řády, tak i oběhy vozidel a skladbu vozového parku včetně vybavení vozidel, může i při vyšším objemu dopravy mít ve výsledku finanční náročnost stejnou, nebo jenom mírně dražší,“ uvedl náměstek hejtmana Pavel Botek.
Bc. Jan Vandík, Krajský úřad Zlínského kraje