V Kroměříži vznikne Centrum duševního zdraví
V Kroměříži vznikne Centrum duševního zdraví

Zlínský kraj, Kroněříž - V rámci reformy psychiatrické péče vznikne v příštím roce v Kroměříži Centrum duševního zdraví. Aktuálně funguje v ČR již pět zařízení tohoto typu a do konce roku 2019 vznikne dalších 16 těchto center..
   „Centra duševního zdraví představují novy´ prvek v systému péče o lidi s duševním onemocněním. Poskytují terénní a ambulantní služby," uvedl místostarosta Vít Peštuka.
Pacienti se díky centru mohou léčit doma, fungovat co nejvíce samostatně a zůstat aktivně zapojeni ve společnosti. „Centra duševního zdraví poskytují služby založené na převážně terénní práci multidisciplinárního zdravotně-sociálního týmu, který tráví většinu času v domácnostech lidí s duševním onemocněním. Nejedná se tak o kumulaci osob s duševním onemocněním na jednom místě," upozornil vedoucí radničního odboru sociálních věcí a zdravotnictví Radovan Klabal.
   Týmy jsou složeny ze sociálních i zdravotní pracovníků - psychologů, psychiatrů, sociálních pracovníků a peer konzultantů, tedy osob s vlastní předchozí zkušeností s duševním onemocněním. „Jejich práce spočívá v pomoci a podpoře pacientů nejen v prostorách centra, tedy v ordinaci, ale především přímo u nich doma či kdekoli v jejich běžném prostředí. Díky péči pracovníků centra tak pacienti nebudou nebezpeční pro své okolí," dodal Klabal.
   Podle něj lze také předpokládat, že někteří lidé s duševním onemocněním raději využijí služeb Centra duševního zdraví, než by se nechali hospitalizovat v psychiatrické nemocnici. V Kroměříži bude chod Centra duševního zdraví zajišťovat svými pracovníky Psychiatrická nemocnice a Horizont Kroměříž, jenž je součástí obecně prospěšné společnosti Centrum služeb a podpory Zlín.
Irena Frolová, Zlin.cz