Rada schválila investiční akce na školách za 33,5 milionu korun
Rada schválila investiční akce na školách za 33,5 milionu korun

Zlínský kraj, Rožnov – Investiční akce na sedmi školách, které zřizuje Zlínský kraj, schválili na svém pondělním jednání krajští radní. Jde o investice za celkem 33,5 milionu korun.
   „Všechny práce by měly být realizovány a dokončeny ještě v letošním roce a výrazně přispějí k většímu komfortu a bezpečí žáků i pedagogů na jednotlivých školách,“ uvedl hejtman Zlínského kraje Jiří Čunek.
   Na Obchodní akademii T. Bati a Vyšší odborné škole ekonomické Zlín budou zrekonstruovány prosklené stěny ve spojovacím krčku dvou objektů školy. Provedena zde bude kompletní výměna výplní obvodových prosklených stěn, které jsou ve velmi špatném technickém stavu a v topné sezoně dochází ke značnému úniku tepla. Kompletně vyměněno bude také sociální zařízení nacházející se v krčku, které již nevyhovuje současným hygienickým předpisům. Nově řešeno zde bude i protipožární opatření. Celkové náklady: 9,1 milionu korun.
   Na Gymnáziu Uherské Hradiště se provede sanace střešního pláště hlavní budovy, který je již v havarijním stavu. Dlouhodobě zde dochází k zatékání do učeben v posledním patře a následnému plesnivění omítek. Vybudována zde bude nová dřevěná konstrukce střechy, provedeno její zateplení a položena nová střešní krytina. Osazen bude nový hromosvod. Celkové náklady: 4,421 milionu korun.
   Také na Základní škole Rožnov pod Radhoštěm bude vyměněna střešní krytina, a to na přístavbě školy, včetně spojovacího krčku s hlavní budovou. Střecha je zde i přes každoroční čištění ve špatném stavu. V případě většího zatížení sněhem hrozí její rozsáhlé poškození. Celkové náklady: 2,326 milionu korun.
   Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola Kroměříž přistoupí k rekonstrukci sociálních zařízení. Jejich kapacita je nedostatečná vzhledem k počtu dívek ve škole a nesplňuje požadavky stanovené legislativou. Navíc jsou tyto prostory technicky i morálně zastaralé. Díky rekonstrukci dojde k odstranění tohoto nevyhovujícího stavu. Celkové náklady: 7,5 milionu korun.
Na Střední odborné škole a Gymnáziu Staré Město vznikne nový spojovací krček mezi dvěma budovami odborného výcviku. Tím bude zvýšena nejen bezpečnost žáků, ale i jejich komfort, neboť nově projdou mezi oběma budovami suchou nohou. Celkové náklady: 1,346 milionu korun.
   Na Gymnáziu Rožnov pod Radhoštěm bude vybudován bezbariérový přístup do budov školy a jejich vnitřních prostor pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. U dvou budov nově vzniknou výtah a rampy a u třetí budovy šikmá zvedací schodišťová plošina. Celkové náklady: 4,025 milionu korun.
   Na Střední škole hotelové a služeb Kroměříž budou kompletně vyměněny kabeláž a rozvaděče slaboproudých rozvodů, čímž bude zvýšena kybernetická bezpečnost na škole a také zajištěna bezpečnost a spolehlivost používaných informačních systémů. Celkové náklady: 4,746 milionu korun.
Bc. Jan Vandík, Krajský úřad Zlínského kraje