Nominace do ankety „Pracovník roku v sociálních službách“ je možné podat do 30. června
Nominace do ankety „Pracovník roku v sociálních službách“ je možné podat do 30. června

Zlínský kraj - Zlínský kraj letos opět ocení pracovníky v sociálních službách. Rada Zlínského kraje vyhlašuje již 10. ročník ankety „Pracovník roku v sociálních službách Zlínského kraje“ pro rok 2019 s uzávěrkou nominací do 30. června 2019.
   Návrhy nominací je možné zasílat Odboru sociálních věcí Zlínského kraje. Vyhlášení výsledků ankety a předání ocenění pracovníkům schváleným Radou Zlínského kraje se předpokládá v průběhu měsíce září 2019 ve Zlíně.
   „U nominovaných pracovníků se hodnotí zejména přínos dle oblasti jejich působení v sociálních službách, prezentaci práce v sociálních službách na veřejnosti, prezentaci poskytovatele sociálních služeb, spolupráci s jinými organizacemi nebo asociacemi,“ popsala kritéria hodnocení radní Zlínského kraje Michaela Blahová, zodpovědná za sociální záležitosti, rodinnou politiku a neziskový sektor.
Dalšími z možných hledisek, kterými budou kandidáti hodnoceni, je mimořádný rozsah dalších aktivit v oblasti poskytování sociálních služeb nebo mimořádný a zvlášť záslužný čin.
   „V letošním roce předpokládáme udělení ocenění pěti pracovníkům, kterým bude předán finanční dar ve výši 15.000 Kč. Může být ale navrženo i udělení mimořádného ocenění dalším pracovníkům, které není spojeno s finančním darem, ale pouze s věcnou odměnou,“ doplnila Michaela Blahová.
Michaela Doleželová, Krajský úřad Zlínského kraje