Nominace do ankety „Ocenění pečujících osob ve Zlínském kraji“ je možné podat do 31. srpna
Nominace do ankety „Ocenění pečujících osob ve Zlínském kraji“ je možné podat do 31. srpna

Zlínský kraj - Rada Zlínského kraje vyhlašuje již 3. ročník ankety „Ocenění pečujících osob ve Zlínském kraji“ pro rok 2019 s uzávěrkou nominací do konce letošního srpna.
   Návrhy nominací je možné zasílat Odboru sociálních věcí Zlínského kraje. Vyhlášení výsledků ankety a předání ocenění pečujícím schváleným Radou Zlínského kraje se předpokládá v průběhu měsíce prosince.
   „Oceněné osoby vybíráme hned ve dvou kategoriích – pečující osoba a pěstoun. Hlavní myšlenkou ankety je ukázat na konkrétních příkladech, že pečovat v domácím prostředí lze. Jde o zviditelnění, podporu a ocenění rozhodnutí občanů pro péči o své blízké v domácím prostředí a rozhodnutí pro výkon pěstounské péče,“ popsala Michaela Blahová, radní Zlínského kraje zodpovědná za sociální záležitosti, rodinnou politiku a neziskový sektor.
   V letošním roce se předpokládá udělení ocenění třem pečujícím z obou kategorií, kterým bude předán finanční dar ve výši 15 000 korun. Mimo to může být navrženo také udělení mimořádného ocenění dalším pečujícím osobám a pěstounům, které již není spojeno s finančním darem, ale pouze s věcnou odměnou.
Michaela Doleželová, Krajský úřad Zlínského kraje