Nastává období zimní údržby silnic
Nastává období zimní údržby silnic

Zlínský kraj – Silničářům nastává podle zákona od 1. listopadu období zimní údržby silnic. Nepřetržitou službu budou držet dispečinky organizací Správa a údržba silnic (SÚS). Část vozového parku silničářů už má zimní nástavby a je připravena vyjíždět zmírňovat následky sněžení a zimních povětrnostních jevů. Období zimní údržby silnic trvá do konce března.
Které silnice se budou udržovat a jakou technologií
   Zimní údržba na silnicích II. a III. třídy ve Zlínském kraji bude zajišťována na základě uzavřených smluvních vztahů mezi Ředitelstvím silnic Zlínského kraje a „Sdružením SÚS 2018“. Na území jednotlivých okresů tak budou údržbu realizovat SÚS Kroměřížska, s. r. o., SÚS Slovácka, s. r. o., SÚS Valašska, s. r. o. a SÚS Zlínska, s. r. o.
   Zimní údržba na silnicích I. třídy ve Zlínském kraji bude prováděna na základě uzavřených smluvních vztahů mezi Ministerstvem dopravy ČR, resp. Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, a jednotlivými společnostmi SÚS, s. r. o., případně AVE odpadové hospodářství, a. s.
   „Základním předpisem pro zabezpečení zimní údržby komunikací jsou plány zimní údržby silnic, které byly projednány s rozhodujícími orgány a organizacemi: Policií ČR, městskými úřady obcí s rozšířenou působností i dalšími subjekty,“ uvedl náměstek hejtmana Zlínského kraje Pavel Botek, zodpovědný za oblast dopravy. Součástí dokumentace jsou i získané výjimky z podmínek v chráněných krajinných oblastech a pásmech hygienické ochrany vodních zdrojů.
   Pokud jde o krajské silnice, chemický posyp (solení) bude podle plánu zimní údržby letos uplatňován na 744 kilometrech dopravně nejzatíženějších silnic, inertními posypy (kamennou drtí) bude udržováno 920 kilometrů. Přibližně 97 kilometrů silnic III. třídy s malým dopravním významem (5 % krajských silnic) se v zimě neudržuje. Tyto úseky jsou opatřeny svislým dopravním značením, které řidiče na neudržovaný úsek předem upozorní.
Časové limity a odpovědnost
Pro účely zimní údržby jsou silnice rozděleny do tří skupin či pořadí podle jejich dopravního významu. U každého pořadí platí jiné zákonné časové limity pro odstranění závad ve sjízdnosti. Pro silnice zařazené v I. pořadí je lhůta pro obnovení sjízdnosti 3 hodiny, ve II. pořadí 6 hodin a ve III. pořadí 12 hodin. Podrobné mapy plánu zimní údržby silnic i s jejich zařazením do příslušného pořadí najdou motoristé na webu Ředitelství silnic Zlínského kraje.
Zásoby posypu a technika
Celkově bude v zimním období 2018–19 připraveno pro silnice II. a III. třídy na území celého kraje 62 sypačů pro posyp vozovek i odstraňování sněhu pluhováním, 82 traktorových radlic, 43 nakladačů a 14 ks těžké techniky (sněhových fréz, grejdrů apod.). Při maximálním nasazení může být do zimní údržby silnic zapojeno až 318 pracovníků.
Pro letošní zimní období je na skládkách a ve skladech SÚS připraveno pro posyp silnic II. a III. třídy 11 850 tun posypové soli a 15 300 tun kamenné drti.
Informovanost
Dispečinky zimní údržby budou držet po celé zimní období nepřetržitou službu. Směnový vedoucí sleduje vývoj počasí pomocí meteorologického systému METIS. Má přehled o místní předpovědi počasí i o vývoji povětrnostní situace v sousedních regionech. Dalším nemalým pomocníkem při rozhodování o výjezdu sypačů jsou automatizované meteostanice, které jsou instalovány u silnic na různých místech kraje. V současné době je jich v provozu na území Zlínského kraje 34, z toho 11 je umístěno u dálnic, dalších 20 u silnic I. třídy a 3 u silnic II. třídy. Dále jsou využívány u silnic II. třídy 4 monitorovací body s kamerami, které jsou taktéž napojeny na všechny dispečinky zimní údržby. Dispečeři dodávají informace také do celostátního informačního systému o sjízdnosti silnic, který provozuje Ředitelství silnic a dálnic ČR.
Dispečinky zimní údržby SÚS – tel. kontakty
Kroměříž: 573 331 457, 602 507 964
Uherské Hradiště: 572 434 210, 739 052 869
Valašské Meziříčí: 571 611 686, 603 542 167
Zlín: 577 044 204, 602 436 601
S využitím tiskové zprávy Ředitelství silnic Zlínského kraje