Na krajském úřadě se opět sešla pracovní skupina pro řešení afrického moru prasat
Na krajském úřadě se opět sešla pracovní skupina pro řešení afrického moru prasat
Pracovní skupina pro africký mor prasat. foto: Krajský úřad Zlínského kraje

Zlínský kraj – Pravidelné jednání pracovní skupiny pro řešení nákazy afrického moru prasat (AMP) se ve středu 16. května opět uskutečnilo na krajském úřadě. Svolala jej radní Zlínského kraje pro zemědělství a životní prostředí Margita Balaštíková. Pracovní skupina je složena ze zástupců Státní veterinární správy, Ministerstva zemědělství, Svazu chovatelů prasat, Lesů České republiky, Agrární komory Zlínského kraje a pracovníků Odboru životního prostředí a zemědělství i krizového řízení krajského úřadu. K jednání byli přizváni uživatelé honiteb a zástupce chovatelů prasat v okrese Zlín.
   „Na zasedání pracovní skupiny se jednalo především o kontrolu plnění jednotlivých úkolů, které vyplynuly z předchozích jednání, tedy např. o náhradách škod pro chovatele prasat, kdy Ministerstvo zemědělství musí vést složitá jednání na úrovni Evropské komise, aby vůbec mohlo k výplatě náhrad dojít. Tady se ukazuje, že přílišná svázanost s Evropskou unií není pro řešení krizové situace vhodná. Vyhodnocení situace v Evropě prokázala, že ohrožujícím faktorem pro přenos AMP je jednoznačně člověk. A to je také důvod, proč pracovní skupina dospěla k závěru, že zatím nebude uvolněn požadavek na volný pohyb osob v území výskytu AMP pro příští dva měsíce,“ uvedla radní Margita Balaštíková
   Jak na jednání zaznělo, od letošního února do 16. května bylo nalezeno 151 kusů uhynulých divokých prasat (z toho v okrese Zlín 111 kusů), z nichž pozitivních bylo 21 kusů. Všechny tyto pozitivní případy byly zjištěny ve vysoce rizikové oblasti a pouze 4 z nich byly vně ohradníků. Poslední pozitivní kusy byly nalezeny v katastru obce Kostelec u Zlína, jednalo se o úhyn starý cca 5 až 6 měsíců. Na základě vydaného mimořádného veterinárního opatření byla v období od letošního 22. března do 21. dubna v zamořené oblasti nařízena a provedena prohlídka honebních pozemků s cílem nálezu uhynulých divokých prasat. V 56 honitbách bylo dohledáno 56 kusů uhynulé zvěře (starší úhyny), pozitivních bylo 10 z nich.
   „Na jednání se dále diskutovala i otázka, která rezonuje také v ostatních zemích, kde byl prokázán AMP, a to že poznatky z praxe nejsou implementovány do nařízení, zákonů či veterinárních opatření, nebo se tak děje příliš pozdě. Členové se shodli na tom, že spolupráce všech zúčastněných musí být úzce provázána a jednotlivá použitá opatření a rozhodnutí se musí nekompromisně vyhodnocovat, což bude také jeden z hlavních bodů příštího jednání pracovní skupiny,“ doplnila Margita Balaštíková.
Bc. Jan Vandík, Krajský úřad Zlínského kraje