Na boj se suchem dal vloni kraj vlastníkům lesů více než 8 milionů korun
Na boj se suchem dal vloni kraj vlastníkům lesů více než 8 milionů korun

Zlínský kraj – Celkem 96 vlastníků lesů podpořil v loňském roce Zlínský kraj ze svého dotačního programu na podporu zmírnění následků sucha v lesích. Mezi úspěšné žadatele rozdělil celkem 8,332 milionu korun, což je o 5 milionů více než v roce předchozím.
   „Tento program jsme vloni vyhlásili podruhé, abychom vlastníkům lesů pomohli vyrovnávat se s následky sucha v lesích. Jmenovitě jsme je podpořili při zvyšování rozmanitosti a odolnosti lesních porostů, při eliminaci výskytu lýkožrouta v porostech oslabených nedostatkem srážek a při usměrňování odtoku srážkové vody, tak aby zůstávala v lesních porostech,“ sdělila Margita Balaštíková, radní Zlínského kraje pro životní prostředí a zemědělství.
   Program byl realizován ve třech dotačních titulech. První byl zaměřen na nákup prostředků na hubení a monitoring lýkožrouta, konkrétně lapačů, feromonových návnad nebo insekticidních sítí. Podporováno bylo rovněž ošetření dříví proti lýkožroutům aplikací účinné látky nebo odkorněním.
   Druhý dotační titul byl určen na podporu usměrňování odtoku a vsakování vody na lesních cestách. Podporováno bylo budování nových drenáží, rigolů, opěrných a zárubních zdí či rekonstrukce a doplnění objektů podélného a příčného odvodnění cest (drenáže, trativody, propustky, vsakovací objekty, protipožární nádržky).
   Z třetího dotačního titulu byla podpořena výsadba vhodných dřevin (původní hrušně a jabloně, třešeň ptačí, jeřáb břek, jilm) a zřizování oplocenek a oplůtků.
   Zlínský kraj program na podporu zmírnění následků sucha v lesích vyhlásil i v letošním roce. Vyčlenil pro něj 10 milionů korun. Příjem elektronických žádostí byl již zahájen a potrvá do 15. února 2019, 12 hodin. Podrobné informace o tomto dotačním programu lze získat na webu Zlínského kraje, v sekci Dotace.
https://www.kr-zlinsky.cz/rp17-19-podpora-zmirneni-nasledku-sucha-v-lesich-aktuality-15303.html
Bc. Jan Vandík, Krajský úřad Zlínského kraje