Kraj uzavře nové smlouvy s dopravci na železnici, budou jimi České dráhy a ARRIVA vlaky
Kraj uzavře nové smlouvy s dopravci na železnici, budou jimi České dráhy a ARRIVA vlaky
Zlínský kraj – Záměr uzavřít smlouvy s dvěma dopravci, kteří budou od 15. prosince letošního roku zajišťovat veřejnou drážní dopravu ve Zlínském kraji, schválili krajští radní a dnes mu dalo zelenou také krajské zastupitelstvo. Jde o společnosti České dráhy a ARRIVA vlaky.
   „Vzhledem k tomu, že nám koncem letošního roku vyprší stávající smlouva na provoz regionální drážní dopravy ve Zlínském kraji, vstoupili jsme vloni do jednání se zájemci o provozování této dopravy pro další období. Vzhledem k časové náročnosti veřejné soutěže a vzhledem k očekávané modernizaci a elektrizaci trati Vizovice – Zlín – Otrokovice jsme zvolili formu přímého zadání, což nám umožňuje platná legislativa. Z důvodu již zmiňované modernizace trati č. 331 jsme navíc kraj rozdělili do tří provozně ucelených souborů. Relevantní zájem projevili čtyři dopravci: České dráhy a. s., ARRIVA vlaky s. r. o., LEO Express Tenders s. r. o. a REGIOJET a. s. Po dobu několika měsíců jsme s nimi intenzivně jednali a závěrečné konzultace pak do konce listopadu vedli s prvními dvěma jmenovanými (přičemž ARRIVA vlaky se spojila s LEO Express Tenders). S těmito dvěma společnostmi - ČD a ARRIVA vlaky - jsme se také nakonec rozhodli uzavřít smlouvy, neboť pro jednotlivé provozní soubory předložily nejnižší nabídkové ceny a zároveň splnily námi stanovené standardy a požadavky, co do kvality vozidel i kvality poskytovaných služeb ve vlacích, stanicích a zastávkách. Uzavření konečného znění smluv proběhne začátkem března.“ informoval Pavel Botek, náměstek hejtmana Zlínského kraje, zodpovědný za oblast dopravy s tím, že po dvou letech dojde ke zhodnocení stavu a objem objednávané dopravy může být upravován až o 25 procent.
   Zatímco České dráhy budou na základě nových smluv zajištovat dopravu na linkách v rámci provozních souborů A a C, společnost ARRIVA vlaky na linkách spadajících pod provozní soubor B (podrobné informace viz níže). 
   O výběru provozovatele linek v rámci provozního souboru D (linky Kroměříž – Zborovice a Kojetín – Valašské Meziříčí – Rožnov pod Radhoštěm) prozatím nebylo definitivně rozhodnuto. Ostatní výkony (trati 280 Olomouc/Přerov – Vsetín a 340 Brno – Uherské Hradiště) budou podle mezikrajské smlouvy provozovány Olomouckým respektive Jihomoravským krajem. 
 
Provozní soubor A (nezávislá trakce)
linky Otrokovice – Zlín – Vizovice, Kroměříž – Zlín – Vizovice, Veselí nad Moravou – Otrokovice – Zlín, Přerov – Zlín
Dopravce: České dráhy a.s.
Doba trvání: 2019 – 2023 (4 roky)
Roční výkon: 811 497 vlkm (z toho pro území Zlínského kraje 775 390 vlkm)
 
Provozní soubor B (nezávislá trakce)
linky Rožnov pod Radhoštěm – Vsetín – Bylnice, Vsetín – Velké Karlovice, Staré Město u Uherského Hradiště – Uherský Brod – Bylnice, Uherský Brod/Újezdec – Luhačovice
Dopravce: ARRIVA vlaky s.r.o.
Doba trvání: 2019 – 2029 (10 let)
Roční výkon: 1 869 282 vlkm (z toho pro území Zlínského kraje 1 859 583 vlkm)
 
Provozní soubor C (závislá trakce)
linka Přerov – Břeclav 
Dopravce: České dráhy a.s.
Doba trvání: 2019 – 2023 (4 roky)
Roční výkon: 1 023 581 vlkm (z toho pro území Zlínského kraje 843 167 vlkm)
Pozn.: vlkm = vlakový kilometr
Bc. Jan Vandík, Krajský úřad Zlínského kraje