Kraj posílí veřejnou dopravu v regionu, zastupitelé schválili úpravu zakázky
Kraj posílí veřejnou dopravu v regionu, zastupitelé schválili úpravu zakázky

Zlínský kraj – Úpravu odůvodnění významné veřejné zakázky na zajištění dopravní obslužnosti Zlínského kraje veřejnou linkovou dopravou od prosince 2019 do roku 2028 schválilo dnes krajské zastupitelstvo. Zásadní změnou oproti původní zadávací dokumentaci je výrazné navýšení kilometrických výkonů hrazených Zlínským krajem a optimalizace počtu autobusů.
   „Našim cílem je posílení autobusových linek ve Zlínském kraji. Proto jsme počet kilometrů navýšili o více než 20 % z původních 20,535 milionů kilometrů za rok na 24,915 milionů. Přistoupili jsme rovněž k efektivnějšímu nastavení oběhu autobusů. Navýšený výkon bude zajišťovat 344 autobusů, což je dokonce o 12 méně než původně plánovaný počet. Tím dosáhneme provozních úspor v řádech desítek milionů korun,“ uvedl náměstek hejtmana Zlínského kraje Pavel Botek, zodpovědný za oblast dopravy.
   Kromě toho jsou hlavními přínosy nového konceptu také rychlost a pravidelnost spojení, moderní vozový park (průměrné stáří maximálně 6 let) a díky plánovanému zavedení jednotného tarifu Integrovaného dopravního systému Zlínského kraje také příznivá cena jízdného, možnost použití jednoho přestupního jízdního dokladu pro autobus i vlak bez zvýšení ceny a garantované přestupy (návaznosti) mezi jednotlivými druhy dopravy.
   „Nový koncept regionální autobusové dopravy jsme připravili ve spolupráci s odbornou firmou Transport Advisory. V navržených jízdních řádech jsme posílili nabídku spojů zejména pro zajištění třísměnného provozu průmyslových zón a významných zaměstnavatelů v regionu, doplnili jsme víkendová a mimošpičková spojení a efektivněji jsme rozložili časové polohy jednotlivých spojů. Z důvodu rostoucí ceny pohonných hmot pro nás přitom byla zásadní optimalizace struktury vozového parku, tak aby na nevytížené spoje nebyly nasazovány velké autobusy,“ řekl Pavel Botek.
   Návrhy nových jízdních řádů byly projednány s obcemi. Vyhověno přitom bylo většině jejich požadavků. Šlo zejména o časové úpravy spojů k zajištění přepravy do škol a zaměstnání a k zajištění přestupních vazeb. Do zadávací dokumentace budou nakonec začleněny také linky městské autobusové dopravy v Uherském Brodě, Holešově a Rožnově pod Radhoštěm. Tyto linky mají charakter městské hromadné dopravy, avšak nejsou provozovány městy. S uvedenými městy bude uzavřena smlouva o kompenzaci za kilometrické výkony, které bude pro jejich potřeby zajišťovat Zlínský kraj.
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 10,166 miliardy korun bez DPH.
Bc. Jan Vandík, Krajský úřad Zlínského kraje