Kraj opět ocení pečující osoby, nominovat je lze do konce srpna
Kraj opět ocení pečující osoby, nominovat je lze do konce srpna

Zlínský kraj – V loňském roce Zlínský kraj vůbec poprvé ocenil pečující osoby. Učiní tak i letos. Návrhy na ocenění je možné podávat na odbor sociálních věcí krajského úřadu, a to až do 31. srpna. Anketa „Ocenění pečujících osob Zlínského kraje“ je rozdělena do dvou kategorií: Pečující osoba a Pěstoun.
   „Už vloni, kdy jsme tuto anketu poprvé vyhlásili, jsme zaznamenali, že každá nominace s sebou nesla silný lidský příběh. Jsem přesvědčena, že tato iniciativa napomůže k tomu, aby byla společensky doceněna obětavost a statečnost lidí, kteří pečují o osobu blízkou, a dodá mnohým odvahu k péči v domácím prostředí či k rozhodnutí stát se pěstounem,“ řekla radní Michaela Blahová.
   Pečující osobou se rozumí ten, kdo se v domácím prostředí stará o blízkého člověka, který potřebuje ze zdravotních důvodů pomoc druhých; nejedná se však o profesi pečovatele. Pěstounem je osoba, která přijala na základě soudního rozhodnutí do pěstounské péče nezletilé dítě/děti a její výkon v době podání návrhu trvá. Pěstounem se rovněž rozumí ten, kdo byl zařazen krajským úřadem do evidence osob, jež mohou vykonávat pěstounskou péči po přechodnou dobu, a vedení v evidenci krajského úřadu v době podání návrhu trvá.
   Podaný návrh v obou kategoriích musí obsahovat vyplněný nominační formulář, podrobné zdůvodnění návrhu, souhlas navrhovaného kandidáta i opečovávané osoby (či jejího zákonného zástupce nebo opatrovníka) se zpracováním citlivých údajů a tři podpůrné referenční dokumenty.
   Více podrobných informací včetně potřebných formulářů je k dispozici na https://www.kr-zlinsky.cz/anketa-oceneni-pecujicich-osob-zlinskeho-kraje-cl-4074.html
Mgr. Adéla Kousalová, tisková mluvčí Krajský úřad Zlínského kraje