Kraj chce opět ocenit pěstouny i lidi, kteří doma pečují o své blízké
Kraj chce opět ocenit pěstouny i lidi, kteří doma pečují o své blízké

Zlínský kraj – Druhý ročník ankety „Ocenění pečujících osob Zlínského kraje“ pro rok 2018 vyhlásil Zlínský kraj. Anketa je rozdělena do dvou kategorií: „pečující osoba“ a „pěstoun“. Návrhy je možné podávat na odbor sociálních věcí krajského úřadu, a to do 31. srpna. Informovala o tom radní Zlínského kraje Michaela Blahová, zodpovědná za sociální záležitosti, rodinnou politiku a neziskový sektor.
   „Už vloni, kdy jsme tuto anketu poprvé vyhlásili, jsme zaznamenali, že každá nominace s sebou nesla silný lidský příběh. Jsem přesvědčena, že tato iniciativa napomůže tomu, aby byla společensky doceněna obětavost a statečnost lidí, kteří pečují o osobu blízkou, a dodá mnohým odvahu k péči v domácím prostředí či k rozhodnutí stát se pěstounem,“ řekla radní Michaela Blahová.
   Pečující osobou se rozumí ten, kdo se v domácím prostředí stará o blízkého člověka, který potřebuje ze zdravotních důvodů pomoc druhých (bez ohledu na věk a diagnózu); nejedná se o profesi pečovatele. Pěstounem je osoba (příbuzná či jiná fyzická), která přijala na základě soudního rozhodnutí do pěstounské péče nezletilé dítě/děti a její výkon v době podání návrhu trvá. Pěstounem se rovněž rozumí ten, kdo byl zařazen krajským úřadem do evidence osob, jež mohou vykonávat pěstounskou péči po přechodnou dobu, a vedení v evidenci krajského úřadu v době podání návrhu trvá. Podrobné informace o tom, jak podat návrh, jsou zveřejněny na webu Zlínského kraje, případně více sdělí pracovnice Odboru sociálních věcí krajského úřadu: Martina Garguláková (kategorie pečující osoba) – tel. 577 043 308 a Helena Jurásková (kategorie pěstoun) – tel. 577 043 321.
Mgr. Helena Mráčková, Krajský úřad Zlínského kraje