Kraj bude pro své organizace zajišťovat hromadný nákup zboží
Kraj bude pro své organizace zajišťovat hromadný nákup zboží

Zlínský kraj – Uzavření smlouvy o centralizovaném zadávání veřejných zakázek mezi Zlínským krajem a všemi jeho 174 organizacemi, jejichž je zřizovatelem nebo zakladatelem, schválili krajští radní. Zlínský kraj tak bude jako centrální zadavatel realizovat pro své organizace hromadné veřejné zakázky na nákup určitého zboží nebo komodit, které běžně používá většina organizací, s cílem sjednotit individuální nákupy organizací do jednoho rámce a dosáhnout tak i na nižší cenu.
   „Tímto způsobem je možno hromadně soutěžit například dodání kancelářských potřeb, papíru, čisticích prostředků, spotřebního materiálu, ale také například aut. Výhodou je nejen to, že se nám tím podaří ušetřit významné finanční prostředky, ale také tím usnadníme život našim organizacím, které si již nebudou muset určité zakázky administrovat samy, protože to pro ně zajistíme my. V současné době mapujeme potřeby organizací a zjišťujeme, o které zboží nebo komodity by měly největší zájem,“ sdělil hejtman Zlínského kraje Jiří Čunek.
Bc. Jan Vandík, Krajský úřad Zlínského kraje