Kraj bude pokračovat v projektech na podporu aktivního stárnutí
Kraj bude pokračovat v projektech na podporu aktivního stárnutí
Kraj bude pokračovat v projektech na podporu aktivního stárnutí. foto: Ilustrační foto

Zlínský kraj – Krajská rada žádá Ministerstvo práce a sociálních věcí o poskytnutí dotace na projekt „Aktivní senioři ve Zlínském kraji 2018“. Ministerstvo totiž pro krajské samosprávy vyhlásilo dotační program zaměřený na podporu aktivního stárnutí. Zlínský kraj je připraven realizovat projekt ve výši 356 700 korun, přičemž ministerská dotace pokryje 70 procent z této celkové částky.
   „Chceme navázat na aktivity uskutečněné již v minulém roce a rozšířit je. Cílem je podpořit plnohodnotný život seniorů, zlepšit jejich informovanost, iniciovat vzájemné setkávání a posilování kontaktů. Zároveň nám jde i o zlepšení pozitivního vnímání starších lidí ve společnosti včetně zvýšení povědomí o jejich potřebách,“ informovala radní Zlínského kraje Michaela Blahová, zodpovědná za sociální záležitosti, rodinnou politiku a neziskový sektor.
   Vloni se podle radní osvědčila spolupráce se seniorskými organizacemi, a proto ji Zlínský kraj hodlá nadále rozšiřovat. „Podařilo se vytvořit kontaktní centra pro seniory ve Zlíně, v Kroměříži, v Uherském Hradišti a ve Vsetíně. Letos chceme vytvořit tato kontaktní centra také ve městech Valašské Meziříčí a Rožnov pod Radhoštěm. Dále připravujeme informační akce pro zástupce seniorských organizací, které budou probíhat hlavně na podzim při příležitosti Mezinárodního dne seniorů. Cílovou skupinou jsou zástupci seniorských organizací a široká veřejnost,“ sdělila Michaela Blahová.
Mgr. Helena Mráčková, Krajský úřad Zlínského kraje