K větší bezpečnosti na silnicích mohou významně přispět města a obce
K větší bezpečnosti na silnicích mohou významně přispět města a obce

Zlínský kraj – Další z pravidelných konferencí, jejichž cílem je představit realizované aktivity BESIPu nejen ve Zlínském kraji, ale i možnosti spolupráce, financování a poradenství v této oblasti, uspořádaly v úterý 5. listopadu ve Zlíně Krajský úřad Zlínského kraje ve spolupráci s Centrem služeb pro silniční dopravu. Hlavním tématem tentokrát bylo představení přínosu místních strategií pro zvýšení bezpečnosti dopravy v městech a obcích včetně vyhodnocení místní strategie města Otrokovice za rok 2018.
   „Jsem velmi rád, že konference tohoto typu již tradičně pořádáme a že se setkávají s velkým zájmem. Organizátorům chci poděkovat za to, že téma bezpečnosti silničního provozu dostávají na velmi vysokou úroveň a snaží se přesvědčit města, aby problematice bezpečného provozu na pozemních komunikacích na svém území věnovala patřičnou pozornost,“ řekl v úvodu konference náměstek hejtmana Zlínského kraje Pavel Botek, zodpovědný za oblast dopravy.
   Jak ve své přednášce uvedl Ondřej Valach z Centra dopravního výzkumu, z celkového počtu loňských dopravních nehod v České republice se celých 70 % stalo ve městech a obcích. Ke snížení této nelichotivé bilance mohou přispět právě místní strategie bezpečnosti silničního provozu zpracovávané městy. Prvním městem ve Zlínském kraji a zároveň jedním z prvních v republice vůbec, které má tuto strategii zpracovanou i schválenou, jsou Otrokovice. Své zkušenosti s jejím zaváděním i realizací představila Renata Krystyníková, vedoucí dopravně-správního odboru otrokovické radnice. Další tři města Zlínského kraje v současnosti své místní strategie připravují. Jsou jimi Vizovice, Kroměříž a Valašské Meziříčí. Všechny z nich by měly být hotové již během příštího roku.
   S vypracováním místních strategií, vycházejících z krajské i národní strategie, městům metodicky pomáhá Centrum dopravního výzkumu. Společným cílem místních strategií je, aby na území města do roku 2025 nezemřel na následky dopravní nehody žádný člověk a oproti současnosti klesl počet těžce zraněných na polovinu. K tomu mají vést aktivity v těchto čtyřech klíčových oblastech: bezpečné pozemní komunikace, bezpečná vozidla, bezpečné chování účastníků silničního provozu a podpůrná opatření.
   „Věříme, že se ke tvorbě místních strategií postupně přidají i další města a obce ve Zlínském kraji. Společně s Centrem dopravního výzkumu jsme připraveni být jim v tomto nápomocni,“ uvedl Martin Štětkář, manažer pro bezpečnost silničního provozu z Krajského úřadu Zlínského kraje.
Bc. Jan Vandík, Krajský úřad Zlínského kraje