Hejtmanství hodlá finančně podpořit rekonstrukci parkoviště u Pusteven
Hejtmanství hodlá finančně podpořit rekonstrukci parkoviště u Pusteven

Pustevny – Dotaci 2,5 milionu korun obci Prostřední Bečva na realizaci první etapy projektu Brána Pusteven projednali krajští radní a doporučili zastupitelstvu její přidělení schválit. V rámci první etapy chce letos obec provést rekonstrukci povrchu stávajícího parkoviště u Pusteven a instalovat zde závorový systém.
   „Tento nový systém výrazně napomůže k řešení kolizní dopravní situace u vjezdu na Pustevny. Půjde o důležitý krok k celkové kultivaci jedné z nejvýznamnějších atraktivit cestovního ruchu ve Zlínském kraji,“ uvedl radní Zlínského kraje Jan Pijáček, zodpovědný za oblast cestovního ruchu.
   Během druhé etapy projektu v roce 2020 je plánováno zahájení výstavby budovy Návštěvnického centra. Budova bude sloužit jako informační centrum, veřejné toalety, zázemí pro obsluhu parkoviště a krytý prostor pro návštěvníky přijíždějící auty i autobusy. Součástí projektu je i vybudování točny pro autobusy a parkovacích míst pro motocykly.
   Radní dále doporučili zastupitelům schválit poskytnutí návratné finanční výpomoci na předfinancování projektu „Cyrilometodějská stezka - putování prostorem a časem ke kulturním kořenům“ ve výši 500 tisíc korun. Cílem projektu je vytvoření souboru prezentačních videí z pohledu poutníků putujících po trasách Cyrilometodějské stezky a vytvoření průvodců po těchto trasách včetně zavedení poutního pasu i pamětního listu poutníka. Realizátorem je zájmové sdružení právnických osob Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje, jehož je Zlínský kraj společně s Centrálou cestovního ruchu Východní Moravy zakladatelem.
Bc. Jan Vandík, Krajský úřad Zlínského kraje