Hejtman Jiří Čunek ocenil dobrovolné i profesionální hasiče
Hejtman Jiří Čunek ocenil dobrovolné i profesionální hasiče
Jiří Čunek s oceněnými hasiči. foto: Jiří Balát

Zlínský kraj, Valašsko – Dobrovolné i profesionální hasiče ocenil ve středu 9. května za jejich příkladnou činnost v sídle Zlínského kraje hejtman Jiří Čunek. Celkem 39 hasičům předal pamětní medaile a 5 hasičům záslužná vyznamenání II. stupně. Tato slavnostní akce se uskutečnila u příležitosti svátku sv. Floriána, patrona hasičů. Přítomni byli také ředitel Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje Vít Rušar, starosta Krajského sdružení hasičů Zlínského kraje Josef Bernátík a další hosté.
   „Děkuji vám, že jdete ve šlépějích svatého Floriána, který ve třetím století odvrátil plamennou zkázu hořícího domu a nasadil svůj život za víru a křesťany, stejně jako vy nasazujete svůj život denně bez zaváhání pro všechny potřebné. Velmi si vážím vaší práce a připravenosti při zásazích u požárů, živelných katastrof a jiných pohromách. Svým vstřícným přístupem máte také velký podíl při výchově nastupující generace,“ poděkoval dobrovolným i profesionálním hasičům hejtman Jiří Čunek.
   Ve Zlínském kraji působí 461 profesionálních hasičů a dále je zde více jak 22 tisíc dobrovolných hasičů registrovaných v 384 sborech. Uvážíme-li, že Zlínský kraj má zhruba 580 tisíc obyvatel, pak každý 26. občan kraje je dobrovolným hasičem. Ukazuje to, jak silnou základnu ve Zlínském kraji dobrovolní hasiči mají, ale i to, že svoji práci dělají velice dobře, protože ve svých řadách mají stále více nastupující generace.
   Zlínský kraj hasiče každoročně oceňuje již od roku 2005. Za tu dobu (včetně letoška) ocenil více než 600 dobrovolných a profesionálních hasičů, a to od těch nejmladších, kteří dosahují významných úspěchů v požárním sportu, až po ty zasloužilé, kteří hasičskou uniformu nosí již několik desítek let.
   Oceněné pamětními medailemi si nominují jednotlivé okresy. Udělení záslužného vyznamenání II. stupně navrhuje u dobrovolných hasičů Krajský výkonný výbor Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, u profesionálních je navrhuje Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje.
Seznam oceněných hasičů (uvedeni jsou jen hasiči z Valašska).

Pamětní medaile – dobrovolní
OSH Vsetín
Markéta Grygaříková – SDH Lešná
Stanislav Papšík – SDH Lužná
Miroslav Pelc – SDH Kladeruby
Václav Podešva – SDH Velké Karlovice
Josef Sabo – SDH Velká Lhota
Petr Švirák – SDH Seninka
Václav Vičan – SDH Vidče
Lubomír Voštiňák – SDH Lhotka nad Bečvou
Tomáš Vyvlečka – SDH Podolí

Pamětní medaile – profesionální
plk. Zdenek Hub – ředitel územního odboru Vsetín

Záslužná vyznamenání II. stupně – dobrovolní
Svatopluk Divín – SDH Horní Bečva
Ladislav Pospíšilík – SDH Karlovice

Záslužná vyznamenání II. stupně – profesionální
plk. Radim Řehulka – Záchranný útvar HZS ČR, velitel útvaru
npor. Lubomír Stárek – velitel stanice Vsetín

Bc. Jan Vandík, Krajský úřad Zlínského kraje