Zastupitelé schválili rámce programů na podporu včelařů, ekologických aktivit, vodohospodářských projektů i boje proti suchu v lesích
Zastupitelé schválili rámce programů na podporu včelařů, ekologických aktivit, vodohospodářských projektů i boje proti suchu v lesích

Zlínský kraj – Rámce čtyř dotačních programů z oblasti životního prostředí a zemědělství schválili na svém pondělním jednání krajští zastupitelé. Jde o programy zaměřené na podporu včelařů, ekologických aktivit, vodohospodářské infrastruktury a zmírnění následků sucha v lesích.
   Z programu Podpora včelařství ve Zlínském kraji hodlá kraj 1,5 milionem korun podpořit začínající i stávající včelaře tím, že jim přispěje na pořízení základního i doporučeného vybavení. „Včelaře podporujeme již několik let, tato podpora pomáhá nejen k růstu počtu začínajících včelařů a navýšení množství úlů a včelstev u stávajících včelařů, ale pozitivní dopad má také na celkovou úroveň kvality včelstev v kraji a na snížení výskytu moru včelího plodu,“ sdělila Margita Balaštíková, krajská radní pro zemědělství a životní prostředí. O dotaci ve výši 5 až 10 tisíc korun budou moci žádat zájmoví včelaři ve věku minimálně 18 let, mající trvalé bydliště ve Zlínském kraji. Během posledních dvou let kraj podpořil 366 včelařů celkovou částkou 3,490 milionu korun.
   Program Podpora ekologických aktivit v kraji přispívá ke zpestření nabídky aktivit environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) ve Zlínském kraji. Podpořeno z něj bude environmentální vzdělávání dětí a mládeže, aktivity na školních zahradách, badatelsky orientované vyučování, osvěta veřejnosti, ekologické poradenství či vzdělávání dospělých pro práci s dětmi v environmentální oblasti. Celková částka vyčleněná na program je 2,5 milionu korun. Minimální výše podpory činí 20 tisíc korun, maximální 100 tisíc korun. Budou o ni moci zažádat spolky, ústavy, školy a školská zařízení, obecně prospěšné společnosti a církevní právnické osoby se sídlem ve Zlínském kraji. V posledních třech letech bylo z programu téměř 3 miliony korun podpořeno 72 aktivit.
   Program Podpora vodohospodářské infrastruktury má za cíl zvýšit vybavenost obcí Zlínského kraje vodohospodářskou infrastrukturou. Připraveno je pro něj 21,5 milionu korun a rozdělen je do dvou dotačních titulů. První je zaměřen na výstavbu a rozšíření veřejných vodovodů a vodárenských objektů, na vybudování zdrojů pitné vody, kanalizací, zařízení ke zkvalitnění technologie úpravy vody či na výstavbu nebo intenzifikaci čistíren odpadních vod. Druhý je určen ke spolufinancování projektů vodohospodářské infrastruktury podpořených ze státního rozpočtu nebo rozpočtu Evropské unie s plánovaným dokončením nejpozději do 31. října 2021. O dotaci až do výše 10 milionů korun budou moci žádat obce do 2 000 obyvatel a svazky obcí zajišťující akci pro 501 až 2 000 obyvatel. V posledních třech letech kraj z programu podpořil 35 projektů celkovou částkou 34,5 milionu korun.
   Program Podpora zmírnění následků sucha v lesích je určen vlastníkům lesů. Realizován bude ve třech dotačních titulech s celkovou alokací 10 milionů korun. První bude zaměřen na podporu nákupu prostředků na hubení a monitoring lýkožroutů, druhý na podporu usměrňování odtoku a vsakování vody na lesních cestách a pozemcích a třetí na vnášení stanovištně vhodných dřevin a zřizování oplocenek a oplůtků. U prvního a třetího dotačního titulu bude možno dosáhnout na dotaci až 200 tisíc korun, u druhého dokonce až na 500 tisíc korun. Kraj tento program vyhlásil poprvé před dvěma lety, během nichž z něj podpořil 163 žadatelů souhrnnou částkou 12,7 milionu korun.
   Všechny programy budou společně s formuláři žádosti v prosinci zveřejněny na úřední desce a na webu Zlínského kraje. Příjem a registrace žádostí o podporu by měly probíhat od 21. ledna do 15. února příštího roku, v případě programu na podporu vodohospodářské infrastruktury do 3. srpna.
Bc. Jan Vandík, Krajský úřad Zlínského kraje