Dobrovolní i profesionální hasiči byli oceněni v sídle kraje
Dobrovolní i profesionální hasiči byli oceněni v sídle kraje

Zlínský kraj – Za jejich příkladnou činnost ocenil v pondělí 6. května v sídle Zlínského kraje dobrovolné i profesionální hasiče hejtman Jiří Čunek, společně s ředitelem Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje Vítem Rušarem a starostou Krajského sdružení hasičů Zlínského kraje Josefem Bernátíkem. Celkem 36 hasičů obdrželo pamětní medaile a 6 hasičů záslužná vyznamenání II. stupně. Akce se uskutečnila u příležitosti svátku sv. Floriána, patrona hasičů, který každoročně připadá na 4. května.
   „Každý z nás v životě hledá jistotu a přemýšlí o tom, kdo nám pomůže, když se něco stane. A jste to právě vy, hasiči, kdo nám vždy přispěchá na pomoc. Proto si vaší práce velmi vážíme. Navíc většina z vás obětuje pro svoji činnost velký kus svého osobního volna, což je také něco, co je hodno ocenění,“ uvedl směrem k přítomným hasičům hejtman Jiří Čunek.
   Profesionální i dobrovolní hasiči jsou stabilním a neodmyslitelným pilířem integrovaného záchranného systému. Ve Zlínském kraji v současnosti působí 468 profesionálních hasičů a dále je zde 22 484 dobrovolných hasičů registrovaných v 383 sborech. Uvážíme-li, že Zlínský kraj má zhruba 583 tisíc obyvatel, pak každý 26. občan kraje je dobrovolným hasičem.
   „Vyplácí se nám cílevědomá práce s mládeží. Z celkového počtu 22 484 členů je každý náš čtvrtý člen mladý hasič do 18 let a každý třetí člen mladý hasič do 26 let,“ informoval Josef Bernátík. Výbornou spolupráci s dobrovolnými hasiči vyzdvihl ředitel krajských profesionálních hasičů Vít Rušar a uvedl při tom, že dobrovolní hasiči zasahovali vloni ve Zlínském kraji ve více než 2 200 případech.
Zlínský kraj hasiče každoročně oceňuje již od roku 2006. Za tu dobu (včetně letoška) ocenil téměř sedm stovek dobrovolných a profesionálních hasičů, a to od těch nejmladších, kteří dosahují významných úspěchů v požárním sportu, až po ty zasloužilé, kteří mají za sebou desítky let aktivní a obětavé činnosti.
   Oceněné pamětními medailemi si nominují jednotlivé okresy. Udělení záslužného vyznamenání II. stupně navrhuje u dobrovolných hasičů Krajský výkonný výbor Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, u profesionálních je navrhuje Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje.
   Součástí akce bylo také předání hned dvou Zlatých pohárů hejtmana Zlínského kraje. Dosavadní pohár obdrželo od hejtmana do svého trvalého vlastnictví družstvo mužů SDH Pravčice, protože dokázalo v této soutěži vyhrát třikrát za sebou v letech 2015–2017. Zbrusu nový pohár pak předal hejtman prostřednictvím starosty Okresního sdružení hasičů Kroměříž družstvu mužů SDH Zahnašovice, které zvítězilo v loňském roce.
Bc. Jan Vandík, Krajský úřad Zlínského kraje