Zlínský kraj

Zlínský kraj – Na základě doporučení dopravních expertů dala Rada Zlínského kraje souhlas s přípravou veřejné zakázky, kde se navýší počet vlakových kilometrů o 1,4 milionu za rok, tedy na 4,9 milionu kilometru za rok. Stejně...

Zlín - Mimořádnou akci chystá na čtvrtek 10. května transfúzní stanice v Krajské nemocnici T. Bati ve Zlíně. Drahocennou životadárnou tekutinu sem přijdou darovat české krásky, serveru Zlin.cz to uvedla mluvčí Nemocnic Zlínského ...

Zlín - Zoo Zlín slaví další mimořádný chovatelský úspěch světového významu. Poprvé v České republice se zde podařilo odchovat vzácného dvojzoborožce indického.   O mimořádnosti svědčí i ta skutečnost, že za uplynulých ...

Zlínský kraj, Valašsko - Příprava nového vodního díla, které má v budoucnu vzniknout u Vlachovic na Zlínsku, je opět o krok dále. Vláda České republiky v dubnu schválila realizaci přírodě blízkých opatření ve finančním obje...

Zlínský kraj, Valašsko – Částku v celkové výši 16 356 000 korun uvolnil Zlínský kraj na podporu sportovních a mládežnických akcí. Na činnost a rozvoj mládežnického sportu půjde 10 794 000 korun, na jednorázové projekty – jak...

Zlínský kraj - S cílem oživit filmovou tvorbu v regionu rozhodl Zlínský kraj o udělení podpory šesti filmovým projektům. Dotaci v celkovém objemu 10 milionů korun rozdělí mezi čtyři celovečerní snímky, pohádku a dětský seri..

Zlínský kraj, Val. Meziříčí - Na zajištění provozu nové ambulantní odlehčovací služba pro rodiny s dětmi s poruchami autistického spektra v krajské příspěvkové organizaci Centrum Áčko ve Valašském Meziříčí uvolnil Zlíns...

Zlínský kraj – Společný nákup automobilů pro sebe i své příspěvkové organizace bude realizovat Zlínský kraj. Radní kraje již schválili investiční záměr řešící nákup celkem 28 nových vozidel za téměř 19 milionů korun. ..

Zlínský kraj, Karolinka – Na 60 milionů korun přijdou tři nové investiční záměry týkající se dopravy, které schválila Rada Zlínského kraje. Jedná se o rekonstrukci silnice mezi zlínskou místní částí Vršava a sídlištěm Ji...

Zlínský kraj – Individuální dotaci ve výši téměř jednoho milionu korun poskytla kancelář hejtmana Zlínského kraje Krajskému ředitelství policie České republiky ve Zlíně na pořízení prostředků umožňujících zvýšenou ost...