Zlínský kraj

Zlínský kraj - Největší současná osobnost v oboru dramaturgie a scenáristiky, Australanka Linda Aronson, zavítala ve dnech 2.–7. listopadu do Zlína. Světová expertka, která ve své praxi běžně spolupracuje s oscarovými tvůrci, př...

Zlínský kraj – Pamětní medaile s motivem Josefa Valčíka předal včera hejtman Zlínského kraje Jiří Čunek oceněným osobnostem na pietním aktu u památníku v parku Komenského ve Zlíně, konaném u příležitosti Dne válečných ...

Zlínský kraj – Rada Zlínského kraje schválila projektový rámec ´Využívání sociálních inovací za pomoci asistivních technologií ve Zlínském kraji´.    „Cílem projektu je navrhnout, vyvinout, uvést do provozu a ověřit inov...

Zlínský kraj – Rada Zlínského kraje projednala a Zastupitelstvu doporučuje ke schválení uzavření smlouvy o finanční spoluúčasti Zlínského kraje na organizaci Her IX. zimní olympiády dětí a mládeže České republiky, které se u...

Zlínský kraj - V Holešově o uplynulém víkendu padla první klapka nového českého celovečerního filmu, který je debutem režiséra a scenáristy Jana Březiny. Snímek Erhart chce pro diváka otevřít otázky ohledně stavu společnosti p...

Zlínský kraj – Od 15. prosince letošního roku začne na celém území Zlínského kraje ve veřejné dopravě platit nový tarif jízdného. Tarif stanovující výši jízdného a dovozného, druhy jízdních dokladů a způsob jejich použit...

Zlínský kraj – Rozpočet Zlínského kraje na příští rok projednali krajští radní a doporučili krajským zastupitelům jeho schválení. Sestaven je jako přebytkový, s celkovými příjmy 14 miliard 512 milionů 796 tisíc korun a celko...

Zlínský kraj – Nový informační systém za více než 10 milionů korun zprovoznila Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje. Systém umožní rychlou a efektivní komunikaci a přenos informací o pacientech mezi záchranáři a čt...

Zlínský kraj – Další z pravidelných konferencí, jejichž cílem je představit realizované aktivity BESIPu nejen ve Zlínském kraji, ale i možnosti spolupráce, financování a poradenství v této oblasti, uspořádaly v úterý 5. lis...

Zlínský kraj - Přístroje, zajímavé a praktické informace a také seznámení s celým průběhem radioterapie čeká účastníky Dne otevřených dveří na pracovišti radiační onkologie při Onkologickém oddělení Krajské nemocnice T. ...