Průzkum: Češi se v době koronaviru přestávají bát
Průzkum: Češi se v době koronaviru přestávají bát
Ilustrační foto

ČR - Jak jsou na tom Češi po více než měsíci stavu nouze? Jak opatření ovlivnila jejich práci, příjem, úspory a dluhy? Co říkají lidé na jednotlivé kroky vlády a má chytrá karanténa podporu? Na úvod dobrá zpráva: agentura Behavio mimo jiné zjistila, že se Češi přestali tolik bát.
   Průzkum ke koronavirové krizi probíhal ve dvou vlnách: první byla v březnu a druhá v dubnu s téměř měsíčním odstupem. Významnou změnou je propad počtu lidí (o 10procentních bodů), kteří mají strach.
   Mírná většina lidí se bojí spíš ekonomických dopadů pandemie než samotného koronaviru a ohrožení veřejného zdraví. Téměř polovina mužů a více než třetina žen tvrdí, že v této době prožívá pohodu.    Stejně jsou tyto skupiny rozložené i u otázky, jestli se bojí finančního výpadku: téměř polovina mužů a více než třetina žen čeká jen mírný výpadek.
   Stávající nebo hrozící výpadky příjmů muži i ženy shodně řeší tím, že omezují nákupy spotřebních věcí.
   V otázkách týkajících se práce, úspor a hrozby výpadků příjmů jsou to ženy, které častěji zmiňují, že se jich tato problematika týká.
   Přímou zkušenost se ztrátou práce v této době uvádí 7,3 procenta mužů, ale rovnou dvojnásobek žen (14,6 procenta).
   Muži častěji než ženy uvádějí, že se jim doma pracuje hůře. Jako důvod (rovněž častěji než ženy) zmiňují děti, ale také problémy se sebekázní. Donutit se pracovat má třetina oslovených mužů oproti 14 procentům žen.
   Téměř polovina respondentů uvádí, že se jim z domova pracuje o trochu hůře, než kdyby chodili do práce mimo domov. 14 procent pak uvádí, že se jim naopak pracuje lépe. Více než třetina zmiňuje, že se jim z domova pracuje stejně jako normálně, a každý desátý tvrdí, že z domova neudělá skoro nic.
Kateřina Mahdalová, Novinky