Wolkrův Prostějov po padesáté osmé!

Val. Meziříčí - Prestižní soutěžní přehlídka sólových recitátorů a divadla Wolkrův Prostějov se letos koná již po padesáté osmé. Zúčastnit se jí mohou recitátoři a divadelní soubory poezie, jejichž vystupující členové ukončili 9.  třídu ZŠ nebo odpovídající třídy víceletého gymnázia. Horní věková hranice není stanovena. Postupové kolo pro okres Vsetín se koná v  ZUŠ Alfréda Radoka Valašské Meziříčí v  úterý 17. 3. 2015.
   Wolkrův Prostějov patří k  recitačním soutěžním s  nejdelší tradicí v  České republice, první ročník se odehrál již v  roce 1957. Slavnostní finále 58. ročníku celostátní přehlídky proběhne v  červnu v  rodišti básníka Jiřího Wolkera – v  Prostějově. Postupové kolo pro recitátory ze Vsetínska pořádá ZUŠ Alfréda Radoka Valašské Meziříčí, a to dne 17. března 2015 od 10:00 hodin. Přihlásit se mohou všichni milovníci poezie a  literatury, kteří splňují věkovou podmínku (ukončenou 9. třídu ZŠ) a připraví si zpaměti jeden text z  poezie nebo prózy české či světové literatury – nedoporučuje se použít divadelní text. Více info o podmínkách soutěže a  přihlášku zájemci získají na webových stránkách školy www.zus-vm.cz.
                                                 Ing. Stanislava Šnajdrová, PR manažerka ZUŠ