Tříkrálová sbírka bude opět pomáhat
Tříkrálová sbírka bude opět pomáhat

Vsetín - Již podvacáté vyšle Charita Vsetín do ulic své koledníky, aby přinesli navštíveným poselství radosti a pokoje a zároveň vyprosili finanční podporu pro dobrou věc. Letošní ročník Tříkrálové sbírky se uskuteční 11. – 14. ledna.
   Mimořádně příznivé počasí, velký počet obětavých koledníků i vedoucích a štědrost mnoha dárců společně přispěly k tomu, že v ročníku 2018 Tříkrálové sbírky byl překonán rekord a celkový výtěžek dosáhl za vsetínskou Charitu neuvěřitelné výše 1 118 145 korun.
   „Vybrané finance byly použity na podporu fungování mimoškolního vzdělávání, nákup polohovacích lůžek pro klienty domácí hospicové péče, nákup automobilu pro dopravu klientů denního stacionáře a na přímou pomoc rodinám, jednotlivcům a osobám se zdravotním postižením v tíživých životních situacích v našem regionu,“ sdělila Jarmila Hyžáková, koordinátorka Tříkrálové sbírky.
   Z výtěžku Tříkrálové sbírky budou i v letošním roce přímo podpořeni lidé s handicapem, děti s postižením nebo osoby, které se ocitly v náhlé nepříznivé životní situaci. Peníze také pomohou práci domácí hospicové péče zakoupením dalších polohovacích lůžek pro klienty, službě Camino sociální rehabilitace nákupem automobilu. „Dalším záměrem je využít finance na vybavení hudební dílny nízkoprahového zařízení a zakoupit kompenzační pomůcky pro klienty zdravotních a sociálních služeb Charity Vsetín. Zbylé finance plánuje Charita Vsetín využít k renovaci nátěru oken charitní budovy, která slouží klientům a pracovníkům sociálních a zdravotních služeb,“ řekla Jarmila Hyžáková.
Alexandra Buršíková, tisková mluvčí MěÚ Vsetín