Školy z mikroregionu Valašskomeziříčsko-Kelečsko definovaly své potřeby
Školy  z mikroregionu Valašskomeziříčsko-Kelečsko definovaly své potřeby

Val. Meziříčí - Zástupci mateřských a základních škol, základních uměleckých škol a zájmových organizací z celého mikroregionu Valašskomeziříčsko-Kelečsko definovali ve středu 6. února v budově Městského úřadu své potřeby na nadcházející období. Minikonference se konala v rámci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Valašské Meziříčí II.
   „Na radnici jsme pozvali ředitele 35 organizací, které jsou zapojeny do místního akčního plánu rozvoje vzdělávání. Jde o čtyřletý projekt. Cílem je nejen společně plánovat, ale také společně realizovat jednotlivé aktivity, ať už jde o nákup pomůcek, vzdělávání pedagogů nebo konkrétní aktivity se žáky, například exkurze či workshopy. Tyto i další aktivity pak je možné v rámci místního akčního plánu vzdělávání finančně podpořit,“ vysvětlila místostarostka města Yvona Wojaczková.
   Zástupci jednotlivých škol a organizací vyhodnotili pokrok, kterého v uplynulém období dosáhli a definovali své potřeby pro období následující. „V rámci diskuse zazněla také řada zajímavých námětů, které jsou inspirací nejen pro jednotlivé školy navzájem, ale také námětem pro společné aktivity. Ať už se jedná o projekty zaměřen na rozvoj IT nebo polytechnické vzdělávání,“ tlumočila požadavky škol místostarostka a dodala: „Osobně se mi velmi líbí záměr zaměřený na environmentální vzdělávání, který by propojil školy napříč mikroregionem a jehož výstupem by bylo vysázení hedvábné aleje.“
„Informace, které jsme v rámci minikonference získali, nám pomohou v dalším rozvoji kvalitního vzdělávání v ORP Valašské Meziříčí,“ konstatoval Václav Valčík z oddělení rozvoje města.
Projekt „Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Valašské Meziříčí II“, registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008594, je spolufinancován Evropskou unií.
Lukáš Martinek, tiskový mluvčí MěÚ Valašské Meziříčí